Adatvédelmi szabályzat

Az airsoftpiac.com– mint a Weblap tulajdonosa és üzemeltetője – a jelen Adatvédelmi szabályzattal tájékoztatja a Felhasználókat a Weblap és a Weblapon elérhető Szolgáltatások során történő adatkezelés feltételeiről, így többek között a Társaság által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.
A jelen Adatvédelmi szabályzat a Weblap használatának és a Weblapon elérhető Szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazó Felhasználói Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi. Az Adatvédelmi szabályzatban használt fogalmak a Felhasználói Szabályzatban meghatározott jelentéssel bírnak.
Az Airsoft Piac adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Weblap látogatása, használata, továbbá a Weblapon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználók részéről átadásra, feltöltésre kerül, illetve amely adatot a Társaság a Felhasználóról gyűjt. Személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható, így különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
A jelen Adatvédelmi szabályzat a Felhasználók által a Weblap megfelelő használatához szükségesen az Airsoft Piac, rendelkezésre bocsátott vagy a Felhasználókról az Airsoft Piac által gyűjtött személyes adatokra vonatkozik. Amennyiben valamely Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre az Adatvédelmi szabályzat nem terjed ki.
A Weblapon elérhető Szolgáltatások használatához szükséges adatok megadásáról a Felhasználók a jelen Adatvédelmi szabályzat elolvasása és értelmezése után maguk döntenek, azok megadása önkéntes, azonban bizonyos esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem tudja az adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a Weblap valamennyi funkcióját használni.

Az Airsoft Piacon csak és kizárólag Airsoft termékek, és hozzá kapcsolódó termékek hirdetése engedélyezett.
Tilos!
Éles lőfegyver
Hatástalanított fegyverek
Engedélyhez kötött eszközök
Bármilyen pirotechnika eszközök
Vadászfelszerelés és vadászfegyverek
Alkohol,drogok,dohányárú
A Felhasználó köteles a Felhasználási feltételek, a jelen szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok teremtette keretek között használni a weboldalt.
Az airsoftpiac.com oldalt adminisztrátorok, moderátorok felügyelik, akiknek alapvető feladata, hogy Rendet tartsanak. pl.Nem megfelelő hirdetés, Inkorrekt ár,helytelen leírás,panaszok kivizsgálása,és minden ami sérti az airsoftpiac.com szabályzatát.
A moderátor jogosult törölni azokat a hozzászólásokat, melyek megsértik a jelen szabályzatot, valamint ezt követően a felhasználó hozzászólásait átmenetileg vagy végleg korlátozhatja, ignore listára helyezheti, csoport tagságát véglegesen megszüntetheti az eset súlyosságától függően.
A moderátor nem bíró, így nem köteles igazságot szolgáltatni a felhasználók között, de törekszik az airsoftpiac.com szabályzatát következetesen betartani,
A moderátorok belátásuk szerint intézkedhetnek a technikai eredetű törlésekről.
A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek.
A hozzászólás közzététele az elküldést követően azonnal megtörténik, nem a moderátor engedélyezi utólag, így sem a moderátorok, sem az üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal az üzenetek tartalmáért, az csak és kizárólag az adott felhasználó véleményét tükrözi, mellyel az üzemeltető és a moderátorok semmilyen közösséget nem vállalnak.
Az üzemeltető és a moderátorok nem vállalnak felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért.
A moderátoroknak nincs rá kapacitásuk, hogy valamennyi üzenetet elolvassák, ezért kérjük, ha olyan bejegyzésre bukkan, amely véleménye szerint jelen szabályzat valamelyik pontjába ütközik, vagy bármely módon akadályozza a kulturált társalgást, azt jelezze a csoport moderátorának a téma pontos linkjével és a hozzászólás számának megadásával!.
Az airsoftpiac.com csapata semmilyen formában nem vállal felelősséget a Airsoft Piacon belüli megegyezésekért.

 •  A Weblapon elérhető egyes Szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelések: 

Hirdetésfeladás 
A Weblapon történő hirdetés feladásának előfeltétele az alábbi személyes adatok megadása:

 •  Név
 •  Telefonszám
 •  E-mail cím
 •  Jelszó
 •  Cím

Felhasználói fiók létrehozása esetén mint személyes adat nem kötelezően, hanem önkéntesen választhatóan megadandó adat, ezen adat megadása nélkül is lehetséges a felhasználói fiók létrehozása.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, de legalább a feltöltött hirdetésre igénybe vett Szolgáltatásra vonatkozó szerződés szerinti határozott ideig, felhasználói fiók létrehozása esetén legalább a felhasználói fiók fennállásáig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, törvényben meghatározott esetekben azt követően is a cél megvalósulásáig.
adatkezelési információk
A hirdetéseket az airsoftpiac.com  tárolja, így amennyiben a Felhasználó a hirdetésében személyes adatot ad meg, annak megadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul az érintett személyes adat Társaság által történő kezeléséhez. A hirdetések tárolásának célja: statisztikák készítése, adatbázis tárolása és működtetése, Weboldal működésének ellenőrzése, visszaélések megakadályozása, felhasználói élmény javítása.

Airsoft Piac Fórum

  • A fórumot a regisztráláskor elfogadott feltételekkel lehet használni.
  • Minden regisztrált tag használhatja.
  • A fórumot kizárólag a szabályzatban leírtak alapján használható
  • A fórúm elsődleges célja az ismeretek megosztása, illetve a tapasztalatok átadása.